224038_102478339843750_100002447528172_20258_3047525_n

İslam Medeniyetinin Geleceği, çev. Deniz Aydın, İnsan Y: 1986.
İslam-Bilim Tartışmaları, der. ve çev. Mustafa Armağan, İnsan Y: 1990 [“İslam Medeniyeti Olmadan İslam Medeniyeti Düşünülemez”, “Bilime İslamî ve Batılı Yaklaşımlar”, “Bilginin İslamileştirilmesi mi, İslam’ın Batılılaştırılması mı?” ve “İki Efendi Arasında: Kur’an mı Yoksa Bilim mi?” başlıklı makaleler. Aynı eser, 2007 yılında Etkileşim Yayınları’ndan İslam ve Bilim Tartışmaları adıyla yayınlandı.].
İnsan ve Teknoloji (Derleme), çev. Taha Kılıç, İnsan Y: 1992 [“Yüksek Teknolojinin Alternatifleri” başlıklı makale].
Modern Tıbbın Ötesi (Derleme), haz. Senai Demirci, İnsan Y: 1994 [“Tıp ve Metafizik: Sağlıklı Yaşam İçin Mücadele” başlıklı makale].
Hilal Doğarken: İslam’da Bilgi ve Çevrenin
Geleceği (Derleme), çev. Şahabettin Yalçın, İnsan Y: 1994 [Kitabı derleyen Z. Serdar].
Yeni Başlayanlar İçin: Çizgilerle Hz. Muhammed, çev. M. Doğan Şahiner, Milliyet Y: 1996 [Zafer Abbas Melik’le birlikte].
Yeni Başlayanlar İçin: Çizgilerle Postmodernizm, çev. M. Doğan Şahiner, Milliyet Y: 1996 [Chris Garratt, Patrick Curry, Richard Appignanesi’yle birlikte].
Batı Irkçılığının Kaynakları: Bir Manifesto, çev. Fatih Bayram, Yöneliş Y: 1997 [Ashis Nandy ve Merrly Wyn Davies’le birlikte].
Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları, çev. Ebru Kılıç, Everest Y: 2001.
ABD, Terör ve İslam: 11 Eylül Üzerine (Derleme), der. ve çev. Ahmet Demirhan, Vadi Y: 2001.
Barbar Denen Ötekiler, çev. Emine Buket Sağlam, İz Y: 2004 [Daha önce Yöneliş Yayınları’ndan yayımlanan Batı Irkçılığının Kaynakları: Bir Manifesto adlı kitabın bir diğer çevirisi. Diğer çeviri daha tercihe şayandır.].
Amerika’dan Neden Nefret Ediliyor?, çev. Hülya Osmanağaoğlu, Aykırı Y: 2004 [Merrly Wyn Davies’le birlikte].
Kaos: Düzensizlikteki Düzeni Anlamak İçin Çizgibilim, çev. Deniz Guliyeva, NTV Y: 2010 [Iwona Abrams’la birlikte].
İslam, Bilim ve Kültürel İlişkiler, haz. İhsan Mesud, çev. M. Kürşad Atalar, Pınar: 2011.

» Abdullah BAŞARAN

Reklamlar